Villkor och garanti

 

Abonnemang


Det vanligaste och mest ekonomiska är att abonnera på tjänsten. Som abonnemangskund har du bl.a. möjlighet att boka in vilken dag och vilken tid du vill få tjänsten utförd. Din städning utförs då alltid på samma dag. Du får även ett lägre timpris än vid engångsuppdrag.

Bindningstiden är 3 månader och uppsägningstiden är 1 månad.
Som abonnemangskund kan du välja mellan att få din städning en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång i månaden.

Om du är intresserad av att bli kund hos oss så inleder vi alltid med att göra ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går igenom vilken slags städning du är i behov av.

Engångsuppdrag


Man kan även använda sig av våra tjänster utan att ett undertecknat avtal behövs, men det är en dyrare kostnad per bokat uppdrag än att ha ett abonnemang hos Hemservice.

Avbokning


Vid avbokningar senare än 3 arbetsdagar innan arbetstillfället kommer hela summan att debiteras.

Fakturering


Timförbrukningen debiteras i efterskott på faktura 10 dagar netto. Faktura till våra fasta kunder skickas en gång per månad. Dröjsmålsränta vid sen inbetalning tillkommer med 12 % efter förfallodagen.

Resekostnad


För serviceuppdrag utanför Alingsås stadsgräns tillkommer kostnader för resa med 50kr/mil om ej annat avtalats.

Försäkringar


Hemservice har försäkringar som täcker eventuella skador på egendom som Hemservice personal orsakat. Självklart är all personal försäkrade under arbetstid, samt på väg till och ifrån arbetet.

Kvalitetsgaranti


Vi har en kvalitetsgaranti, som innebär att vi åtgärdar det du inte är nöjd med. Reklamation måste göras senast två dagar efter servicetillfället.

Reservation


I händelse av att vi blir hindrade av att utföra beställt uppdrag på avtalad tid av orsaker som t.ex. att beställaren inte tillser att städobjektet är upplåst/tillgängligt, kommer vi att debitera en timkostnad på 370 kr./timme inkl. moms.