50 procents skattereduktion för hushållstjänster

 Riksdagen har beslutat om att införa skattereduktion för hushållstjänster. I korthet innebär detta att den som köper hushållstjänster ska kunna få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha F-skattsedel. För mer detaljerad information läs på skatteverkets hemsida. 

Du som kund får avdraget för hushållstjänster direkt då vi drar av halva arbetskostnaden på din faktura. Vi (Alingsås Hemservice) får sedan i vår tur ansöka om resterande halva hos skattemyndigheten.

Vi ber er betänka att from dec 08 utvidgade regeringen avdraget för hushållsnära tjänster till att omfatta även renovering, om- och tillbyggnad (ROT). Dessa tjänster kallas numer med ett gemensamt ord för husarbete och även avdraget är gemensamt.